:::: MENU ::::

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

Gimnazjum nr 1
im. Ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Program DSD II w Gimnazjum nr 1 w Krakowie

image002

Od roku 2001 nasze gimnazjum należy do grona  elitarnych szkół krakowskich objętych programem  DSD II, który finansowany jest przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. Program ten ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego na poziomie B1 w gimnazjum, a następnie na poziomie C1 w trzeciej klasie liceum.   Nad sprawną współpracą wszystkich szkół uczestniczących w programie DSD II, stroną metodyczną, szkoleniem nauczycieli, pomocą bieżącą w  szkołach oraz przeprowadzaniem egzaminu czuwa pani Krystyna Götz koordynator programu rządowego Republiki Federalnej Niemiec ds. delegowania niemieckich nauczycieli oraz organizacji egzaminów DSD II w Polsce.

Co daje egzamin DSD II?
 • Pozytywny wynik egzaminu daje uczniom możliwość podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckojęzycznych.
 • Osoby posiadające dyplom DSD II zwiększają swoje szanse na zatrudnienie nie tylko na polskim, ale przede wszystkim na europejskim rynku.
 • Dyplom DSD II odpowiada poziomowi KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) Instytutu Goethego.
 • Egzamin B1 w ramach programu DSD II jest bezpłatny, warunkiem przystąpienia szkoły do egzaminu jest zebranie 12 osobowej grupy.
Dlaczego warto wybrać klasę z poszerzonym językiem niemieckim (klasę DSD) w naszym  gimnazjum?
 • Szkoła oferuje 6 godzin języka niemieckiego oraz 2 godziny języka angielskiego z podziałem na grupy.
 • Uczniowie są dzieleni na grupy pod względem stopnia zaawansowania na podstawie testu przeprowadzanego w czerwcu w naszym gimnazjum.
 • W klasie pierwszej istnieje możliwość utworzenia grupy dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego.
 • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczce do krajów niemieckojęzycznych.
 • Uczniowie naszego gimnazjum mogą przystąpić w klasie trzeciej do egzaminu DSD A2/B1, uzyskując certyfikat językowy wydawany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Nauki, a następnie kontynuować naukę w klasie DSD w jednym z 5 krakowskich liceów (I, II, V, VIII, i XVI). (W roku 2009 uczniowie naszego gimnazjum po raz pierwszy przystąpili do egzaminu B1, zdobywając tym samym certyfikat).
 • Poza egzaminem DSD A2/B1 przygotowujemy uczniów do Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego (W tym roku 4 uczniów naszej szkoły zostało Laureatami, a 6 kolejnych Finalistami).
 • Przygotowujemy również do egzaminu gimnazjalnego jak również do egzaminu SUK (Sprawdzian Umiejętności Kierunkowych), który sprawdza znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1 Wspólnej Europejskiej Ramy Referencyjnej i daje możliwość kontynuowania nauki w klasie DSD w liceum.
 • Jak zostać uczniem klasy DSD w naszym gimnazjum?
 • Z oferty klasy DSD mogą skorzystać osoby, które uzyskały pozytywny wynik z Testu Predyspozycji Językowych, który odbywa się w naszej szkole w czerwcu.
 • Test obejmuje zagadnienia leksykalno – gramatyczne z zakresu szkoły podstawowej.
image003 image004